About me

Những chia sẻ cá nhân về chơi game và làm game, có thể sai nhưng chắc chắn không giống ai. Mong sẽ giúp được cho những ai đã và đang yêu thích game, hoặc đang làm trong ngành công nghiệp game.

Có thể liên lạc với tôi tại Facebook