Thế giới của Gravity Rush

17389109_647019975501224_6368990303111561255_o-1

2017.03.17 Lâu quá chưa viết gì, do gần đây cuộc sống riêng có nhiều thay đổi, ngồi một chỗ cũng không yên, một phần cũng vì lười nữa, nên không ngồi một chỗ mà toàn nằm một chỗ…Nguyên tắc đầu tiên để hiểu thế giới Gravity Rush đó là, chả có quy tắc mẹ gì … Read more