Four types of fun – Bốn loại niềm vui – Nicole Lazzaro

12525219_496546830548540_3299603542107002046_o

2016.03.11 Phần 1  Đây là một nghiên cứu về 4 loại niềm vui chủ yếu mà gamer sẽ cảm nhận được khi chơi game, cùng những phương pháp để điều chỉnh chúng. (Nguồn:http://www.nicolelazzaro.com/the4-keys-to-fun/https://www.youtube.com/watch?v=CyPq1uwrRAc100 principles of game design) Và 4 niềm vui đó là :Easy Fun – Hard Fun – People Fun – Serious Fun 1.Easy … Read more