Toy Odyssey (2) – Good game with bad design

unnamed

26.09.2016 Như tựa đề, sau khi dành thêm thời gian để chơi và ngẫm ( soi mói ) Toy Quest thì mình cảm nhận đây là một game tốt về mặt chất lượng, nhưng vì nhiều chỗ design không hợp lý mà bị mất quá nhiều điểm không đáng mất! Có lẽ Hikers cũng đã … Read more