Học gì từ Rogue Legacy (2): Hardcore or not ?

wechat-screenshot_20200224142528

Lại viết tiếp về con game đã làm mình tòi mất 30 tiếng nài Một trong những review về Rogue Legacy mà mình được nghe nhiều nhất từ các bạn mình đó là “ Hardcore vl ….” nhưng cá nhân mình lại nghĩ dù khó , nhưng game có độ dính khá tốt bất kể với … Read more

Học gì từ Rogue Legacy (1) : Tutorial

wechat-screenshot_20200224142528

Chính ra những bài review game và phân tích kiểu này viết rất nhanh và tiết kiệm thời gian, chơi xong rồi viết. Đợt đó đang phát ngán với kiểu ép người chơi phải thao tác theo tutorial của game mobile TQ nên rất để ý đến mấy cái tutorial hay của game người ta. … Read more